Make your own free website on Tripod.com

Clubul de Speologie "Z"


adrese de contact:


Paul Damm, bl.14, ap.4, 3576 Aștileu, jud. Bihor, România,
e-mail: speodamm@yahoo.com
Szabolcs Szûcs, Aleea Bucura, nr.1, ap.111, 3400 Cluj, România
tel. 094-183787
e-mail: ss8423@disco.ubbcluj.ro

Home - Organizatorice - Știri - Explorări - Expediții - Zone carstice - Publicații - Legături - Contacte